جرثقیل ۳۵تن تادانا

گردون وکشابها بدون نقص کولر کامپیوتر روشن بدون روغن ریزی
جرثقیل ۳۵تن تادانا

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   680/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1380